Privacy Policy

מבוא

אתר עולם המוזיקה (www.musicworld.co.il) בבעלות עולם המוזיקה אודיו וכלי נגינה בע"מ  ח.פ 514710557

משמש כחנות ווירטואלית באינטרנט לרכישת מוצרים ושירותים

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

רשאים להשתתף באתר בני 18 ומעלה , בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

הרכישה באתר כפופה לתנאים המופרטים בתקנון זה, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

מומלץ לקרוא תקנון זה עד לסופו בטרם השימוש באתר.

הלקוח יוודא כי קרא תקנון זה, הבין אותו והסכים לו .

קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתמש במידע שבאתר במישרין או בעקיפין.

כל תביעה או בעיה משפטית תתברר בבית המשפט בתל אביב יפו בלבד

 

תנאי תשלום

המכירה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד, במספר התשלומים הנקוב בדף הזמנת המוצר.

המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

התשלום בכרטיס אשראי כפוף לתנאי חברת האשראי.

המוצר יסופק רק במידה והתשלום עבורו התקבל במלואו. ניתן למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית לנציג שירות.

אין אנו מכבדים כרטיסי אשראי זרים (כרטיסי אשראי שלא הונפקו בישראל.)

פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים , עבור כל הזמנה תידרשו למסור את פרטי הכרטיס מחדש.

בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לחייב לקוח ולא לספק מוצר במקרה שפרטי האשראי אינם מלאים ונכונים, או במידה וקיים חשד סביר כי ההזמנה אינה כשרה.

 

מלאי ומוצרים באתר

החנות האינטרנטית מכילה מגוון מוצרים רחב אשר נמכרים בחנות וניתנים לרכישה.

האתר עושה כל שביכלותו למנוע טעויות הקלדה במחיר או בתיאור, ויקיים בקרה מלאי שוטפת על המוצרים המוצגים באתר.

אם ולאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל בשל נסיבות חריגות שלא היו ידועות בעת ההזמנה תודיע על כך החברה לצרכן תוך 2 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או ביטול ההזמנה בלא גביית דמי ביטול .

 

זמני אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. ספירת ימי האספקה תתחיל 2 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה.

המוצרים יסופקו באמצאות דואר ישראל, במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול

העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.

 

אחריות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה

אחריות היא על תקלה ו/או קלקול, שנובע מתקלה של פגם בייצור בלבד לפי הוראות היבואן או היצרן.

האחריות אינה תכלול את המקרים הבאים:

- נזק קוסמטי/חיצוני כגון שריטות/שברים/מכות/סדקים/עיקום המכשיר שנגרם בשל שימוש בניגוד להוראות השימוש.

- נזק שנגרם למכשיר עקב מגע עם נוזל כלשהו / קורוזיה שנגרם בשל שימוש בניגוד להוראות השימוש.

- חיבור המכשיר לחשמל בעוצמות של מתחים / זרמים אשר אינם מתאימים לשימוש עם המכשיר ",קצר במכשיר" שנגרם בשל שימוש בניגוד להוראות השימוש.

- שינויים ותיקונים בחומרת המכשיר תיקון במעבדה שלא קשורה למעבדת היבואן או היצרן.

- מקרים של כוח עליון כגון שיטפונות ו/או רעידות אדמה ו/או מכת ברקים ו/או שריפות

- חשיפה לטמפרטורה שחורגת מהוראות היצרן.

-אין במסגרת אחריות זו מחובתה של החברה להחליף את המכשיר לחדש. אך היבואן או היצרן מחוייב לתקן את המכשיר או להחליף בחדש.

-הלקוח יוודא כי טרם מסירת המכשיר לתיקון יבצע את כל הגיבויים הנדרשים למידע במכשירו.

-במקרה שצריך להפעיל את האחריות, מוטלת על הרוכש האחריות להביא את המוצר לנקודת שירות ולהחזירו, כולל העלויות המשתמעות מכך. היצרן או היבואן יקיים תחנות שירות בירושלים תל אביב ובאר שבע או ישא באחריות שליחת המוצר.

-משלוח המוצר הפגום וחזרתו ללקוח יבוצעו על חשבון הלקוח ותחת אחריותו.!

הדין החל על ההזמנות באתר הוא הדין הישראלי בלבד. אחריות למוצרים ע"י ספקי משנה בהתאם לתעודת האחריות של המוצר יינתנו ע"י הספק ולתקופה המופיעים בדף המוצר.

אנו מקפידים לעבוד עם ספקים אמינים ואיכותיים, כל מוצר חשמל ואלקטרוניקה שמחירו מעל 150 ₪ ינתן שנה אחריות. במקרה שלא ניתן יהיה לאתר את היצרן/היבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400₪ תחול אחריות על המוצר על עולם המוזיקה אודיו וכלי נגינה בע"מ.

- כתב האחריות זה תקף לתקופה של 12 חודשים על המכשיר , 6 חודשים עבור סוללה. אחריות על אביזרים הנלווים בערכה כגון: מטען, אזניות וכבלים הינה שבועיים ממועד הרכישה.

- אחריות החברה היא כלפי המכשיר והלקוח המצוינים בטופס זה וניתנת להעברה בהתאם לתקנה 17 לתקנות האחריות.

- בלא תעודת אחריות או מדבקת אחריות או הוכחה אחרת לקנייה,לא יטופל המוצר במסגרת האחריות .גם אם נרכש בחנות.

 

ביטול עסקה והחזרת מוצר

ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל/דואר/טלפון

החזרת המוצר תיעשה כשהוא ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית בצירוף החשבונית מס המקורית בלבד.

לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

לא ניתן להחזיר מכשיר סלולרי שבוצע בו שימוש כגון התבצעה שיחה ו/או גלישה מהמכשיר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 10% או 100 ש"ח

לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן בדואר רשום בלבד.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

אזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות חריגות לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החברה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בדוא"ל או בטלפון .

החברה לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי

 

תמונות להמחשה

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר.

אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.

 

אבטחת מידע

המחוייבות שלנו להגנת הפרטיות הפרטיות שלך חשובה לנו.

כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

מה אנחנו עושים עם המידע במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה )למשל חיוב, הוצאת קבלה.(המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה )כגון לחברת האשראי, חברת השליחויות.( במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו.

לדוגמא: מספר המבקרים באתר, וכו,` אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הווירטואלית הינן רכושה הבלעדי של עולם המוזיקה אודיו וכלי נגינה בע"מ אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע לרבות עיצוב, כתיבה מילולית, סימני מסחר ואייקונים כלשהו מן האתר ו/או החנות הווירטואלית , אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה

 

שירות לקוחות

אנו משתדלים לתת ללקוח מענה לכל שאלותיו.

הדרך המומלצת והמהירה לקבלת מענה מצוות השירות היא באמצעות הדואר האלקטרוני. לשאלות בנושא קניית מוצרים ושירות לקוחות: [email protected]

כמו כן ניתן לשוחח עם נציגי השירות בטלפון

077-5020760 / 03-5605876

פקס

077-5020761

אנו מתייחסים לכל לקוח באופן אישי ונוהגים בגמישות.